O TENENET o.z.

Občianske združenie TENENET už 12 rokov poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých situáciách zapríčinených finančnými problémami, stratou zamestnania, sociálnou izoláciou, poruchami učenia, zneužívaním, užívaním návykových látok alebo poruchami duševného zdravia. V každej z týchto situácii sa rodina ocitá pod veľkým psychickým tlakom.

Dlhodobý stres, strach, pocit beznádeje sa podpisujú na stave duševného zdravia. Starostlivosť o duševné zdravie klientov je preto spoločným menovateľom pri poskytovaní každej služby.

Ponukou komplexných služieb a podpory, ktorú rodiny potrebujú na to, aby takéto situácie dokázali prekonať, pomáha TENENET svojim klientom prekonať problémy a opäť žiť plnohodnotný život.

TENENET pôsobí celoslovensky prostredníctvom 19 pobočiek na západnom, strednom a východnom Slovensku, prevádzkuje dve komunitné centrá – v Jánovciach a v Senci. Naši psychológovia, psychoterapeuti, sociálni pracovnici, špeciálni pedagógovia, terénni pracovníci a logopédi poskytujú služby ambulantnou aj terénnou formou.

Ďakujeme za Váš dar.

Na e-mail sme Vám odoslali potvrdzovací odkaz a informácie ako ďalej postupovať.